Znani so izsledki analize potreb

Smo del strateškega partnerstva Mreža, ki ga še sestavljajo Zavod Vozim iz Celja in Društvo Novus, Zavod Uspešen.si ter Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje iz Velenja. Partnerstvo Mreža obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev in posledično ostalih okolij po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Partnerstvo je v preteklih mesecih izvedlo raziskavo med javnimi in nevladnimi organizacijami v občini Slovenske Konjice, Mestnih občinah Celje in Velenje. Odgovore o aktualnih potrebah ranljivih ciljnih skupin na različnih področjih delovanja partnerstva je preko spletne ankete podalo 69 organizacij in institucij. Celostna analiza ankete, v kateri je sodelovalo 23 organizacij in institucij, za občino Slovenske Konjice je objavljena tukaj, združena oziroma primerjalna za vse tri občine pa tukaj. Vabljeni_e, da se seznanite z ugotovitvami.

Skupaj z Občino Slovenske Konjice smo glede na izsledke analize pripravili_e Akcijski načrt ze reševanje izzivov oziroma zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v občini Slovenske Konjice, ki si ga lahko ogledate tukaj. Veseli_e bomo vašega komentarja.