Dialog

Mladinski center

Mladi o prihodnosti Evrope

11. 3. 2024

Predvolilni kafe v Mladinskem centru Dravinjske doline

2. 11. 2022

Mladi odločevalci tudi v Zrečah

20. 12. 2021

Dialog mladim omogoča stik z odločevalci (razne organizacije in ustanove, občina, država, EU, …). Pomembno je namreč, da se glas mladih sliši. Ker pa mladi pogosto ne poznajo procesov odločanja v raznih strukturah, je mladinski center tisti, ki poskrbi za strukturiran dialog. Strukturiran dialog se nanaša na različne teme, ki so pomembne mladim in se torej prilagaja željam in potrebam le teh.

Aktivnosti

Ambasadorji strukturiranega dialoga
Mladi
Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga

Parnterji in sofinancerji: