Dialog

Dialog mladim omogoča stik z odločevalci (razne organizacije in ustanove, občina, država, EU, …). Pomembno je namreč, da se glas mladih sliši. Ker pa mladi pogosto ne poznajo procesov odločanja v raznih strukturah, je mladinski center tisti, ki poskrbi za strukturiran dialog. Strukturiran dialog se nanaša na različne teme, ki so pomembne mladim in se torej prilagaja željam in potrebam le teh.

  • Ambasadorji strukturiranega dialoga
  • Mladi
  • Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga