Kreaktor
Kreaktor kreaktivni laboratorij

Delavnice s 3D tehnologijo

23. 4. 2018

Celjanom novo Mestno plažo

9. 3. 2018

COOPilot usposabljanje

6. 2. 2018

Točka souporabe

V MC Patriot, stavba Mladinskega centra Dravinjske doline (Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice) je vzpostavljena točka souporabe, ki omogoča brezplačno souporabo elektronskih naprav.

Za brezplačno izposojo so na voljo nekatere naprave MCDD, vabimo pa tudi uporabnike, da prinesejo naprave, ki jih morda več ne potrebujejo in jih tako vključijo v sistem souporabe.

Programski steber Kreaktor je namenjen mladim za krepitev zaposlitvenih kompetenc in inkubiranje delovnih mest za mlade v co-working skupnosti.

Aktivnosti zajemajo različna področja: neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih ter podporno okolje za socialno podjetništvo in zadružništvo.

Aktivnosti potekajo na različnih ravneh in sicer zaposlovanja v programu javnih del, ter preko programov, ki jih izvajamo v sklopu mladinskega centra, različne delavnice, predavanja, posveti in delovne akcije.

Delujemo lokalno in nacionalno.

Kontakt