Patriot
Prireditveni center Patriot

Yugo nostalgija v MC Patriotu

5. 4. 2024

Koncert v MC Patriotu posvečen velikanu Bobu Marleyu

25. 3. 2024

Preizkušali so se v znanju in odkrivali Nepal

18. 3. 2024

Programski steber Patriot zajema prireditveno dvorano in gostinski del – bar.

Je prostor za izvajanje koncerte dejavnosti, gledaliških iger, razstave fotografij in slik in razne delavnice. Patriot je več kot navadna gostilna, saj mlade, ki se pri nas združujejo pritegne k ostalim aktivnostim mladinskega centra in jih tako na nevsiljiv način izobražujemo, dajemo priložnosti za udeležbo na mednarodnih aktivnostih in delamo aktivne državljane.

Prav tako je prostor, kjer mladi dobijo svojo prvo priložnost za delo, za razstavo, nastop in tako najdejo oz. krepijo svoje kompetence.

Delovni čas

ponedeljek – četrtek
7.00 – 23.00
petek
7.00 – 03.00
sobota
9.00 – 03.00
nedelja
15.00 – 22.00

Žička cesta 4a,
3210 Slovenske Konjice

Projekti

Vinske vibracije

MCDD mladim omogoča spoprijemanje z, za njih, aktualnimi izzivi in potrebami in jim hkrati posreduje znanje in krepi kompetence za avtonomnost v družbenem in poklicnem življenju. Aktivnosti projekta  IZOBRAŽEVANO – TRŽNI MODEL VINSKE VIBRACIJE bodo mlade senzibilizirale za ohranjanje naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja in za pomembnost samooskrbe in krepitve podjetniških kompetenc, jih seznanjale s paradigmo socialnega podjetništva in jih usmerjale na pot zdravega življenjskega stila preko razvoja ustrezne kulture pitja.

Izobraževalno-tržni model Vinske vibracije bo naslavljal potrebe mladih, starih od 15 do 29 let. Mladi, ki so v dobi adolescence, so najbolj ranljiva skupina, kar se tiče prekomernega pitja in zlorabe alkohola. Projekt se bo tematike lotil na realističen način, to je z zavedanjem, da cilj, da bi polnoletni mladi uživali alkohol v zmernih količinah, ni dosegljiv s pridigami o škodljivosti in s prepovedmi. Mlade bo MCDD v sklopu projekta za kulturo pitja vzgajal sistematično in na način, da bodo do vina kot produkta razvili spoštljiv odnos in zavedanje, da je ta del lokalne in nacionalne folklore.

Z vključitvijo »reuse« izdelkov v prostore MCDD pa se bodo mladi seznanili tudi s primeri dobrih praks na področju socialnega podjetništva v njihovem okolju in  z enim od načinov, kako ohranjati naravne danosti in ponovne uporabe odpadkov ter ustvarjanjem novih zaposlitev, ki jih ta omogoča.

Sekundarna cilja skupina bodo turisti in turistke različnih generacij, ki bodo obiskale destinacijo Rogla – Pohorje, lokalno prebivalstvo Slovenskih Konjic ter pridelovalci in pridelovalke lokalno pridelane hrane in vin.

Projekt sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.