Mladinski center
Mladinski center Slovenske Konjice

Raziskovanje sveta eteričnih olj

15. 1. 2024

Dijaki_nje so se učili_e prepoznavanja lažnih novic

11. 12. 2023

Umazane roke in smeh

4. 12. 2023

Solidarnost, poezija in disko

16. 10. 2023

Pestro počitniško dogajanje

5. 5. 2021

Kreativni tudi v avgustu

1. 9. 2020

Karierni dan kot novost Poletne šole kreativnosti

22. 7. 2020

Kreativni na spletu

7. 5. 2020

Od gline do umetnine

29. 4. 2024

Gozdni ritmi

8. 4. 2024

Zmagal na natečaju za avtorski film

18. 3. 2024

Kreativne in poučne počitnice za otroke

21. 8. 2023

Dan za spremembe

29. 5. 2024

Mladi za starejše: prostovoljska akcija

22. 11. 2023

Solidarnost, poezija in disko

16. 10. 2023

Očistili smo mesto in lovili srečo

7. 6. 2023

Programski steber Mladinski center je organizator in podpornik raznih neformalnih izobraževanj za mlade.

Aktivnosti zajemajo razna področja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Časovno so si aktivnosti precej različne od nekaj urnih do mesečnih in letnih. Steber Mladinski center nudi tudi strokovno, tehnično, vsebinsko in finančno podporo organizirani in neorganizirani mladini.

Delo se izvaja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.

Delovni čas

Stories that Heal

17. 5. 2024

Usposabljanja za krepitev digitalnih kompetenc

6. 10. 2023

Prejeli nagrado za projekt Najdi.se

18. 9. 2023

Kuhala se je župa, sukal pa disko

18. 5. 2023

Parnterji in sofinancerji:

Kaj počnemo?

Dejavnosti in področja delovanja.