Mladinski center
Mladinski center Slovenske Konjice

Leyre poskrbela za vrhunski zaključek projekta Beatslab

11. 9. 2023

Mladi o brezposelnosti

7. 8. 2023

V Transilvaniji o spolnih stereotipih

17. 7. 2023

Mladi in strpna, raznolika družba

17. 7. 2023

Pestro počitniško dogajanje

5. 5. 2021

Kreativni tudi v avgustu

1. 9. 2020

Karierni dan kot novost Poletne šole kreativnosti

22. 7. 2020

Kreativni na spletu

7. 5. 2020

Kreativne in poučne počitnice za otroke

21. 8. 2023

Pri otočku

27. 6. 2023

Spoznavali so vesolje, ptice, sebe, …

6. 2. 2023

Kreativni na spletu

7. 5. 2020

Očistili smo mesto in lovili srečo

7. 6. 2023

Žinkana širi dobre vibracije

14. 6. 2021

Mladi o aktivnem državljanstvu

25. 2. 2019

Mladi načrtujejo spremembe

19. 3. 2018

Programski steber Mladinski center je organizator in podpornik raznih neformalnih izobraževanj za mlade.

Aktivnosti zajemajo razna področja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Časovno so si aktivnosti precej različne od nekaj urnih do mesečnih in letnih. Steber Mladinski center nudi tudi strokovno, tehnično, vsebinsko in finančno podporo organizirani in neorganizirani mladini.

Delo se izvaja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.

Delovni čas

Prejeli nagrado za projekt Najdi.se

18. 9. 2023

Kuhala se je župa, sukal pa disko

18. 5. 2023

@dusozlom

23. 3. 2022

Mreža uspešno nadaljuje z reševanjem izzivov

27. 12. 2021

Parnterji in sofinancerji:

Kaj počnemo?

Dejavnosti in področja delovanja.