Transparentnost delovanja

Z namenom transparentnosti našega delovanja objavljamo poročila, ki vključujejo vsebino dela za posamezno leto, letne računovodske bilance stanja in izkaze prihodkov in odhodkov. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

Več kmalu

  • Predsednik Sveta zavoda MCDD: Jure Jevšenak,
  • Člani_ce s strani ustanovitelja – KŠDD: Lucija Reš, Špela Pučnik, Veronika Primožič, Tjaša Kovše
  • Člani_ce s strani MCDD: Karmen Kukovič, Helena Orešnik, Aleš Sušak

Razmerje med najnižjo in najvišjo bruto plačo za leto 2020 v MCDD Slovenske Konjice, so.p. je 1:2,16. Razmerje med povprečno plačo, ki znaša 1.289,27 EUR, in najvišjo pa 1:1,70.

Telefon: +386 3 759 13 20
Mail: info@mcdd.si