Slovenski znakovni jezik

prispevki in objave

Naj govorijo roke

V sodelovanju z Medobčinskim društvom gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (MDGN) smo organizirali

Več