Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih

Domov / Oznaka: "Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih"
MAMD v tretjo nadgradnjo

MAMD v tretjo nadgradnjo

MAMD v tretjo nadgradnjo

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je bil uspešen pri prijavi tretje nadgradnje projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD). Do konca oktobra 2016 bo tako zopet izvajal Urice medkulturnega dialoga na OŠ iz širšega lokalnega okolja. Novost v tej nadgradnji je priprava novega modela Uric na temo begunci in begunke. Model bo v naslednjem šolskem letu izveden tudi na OŠ v mestih, kjer so vzpostavljene integracijske hiše za begunce in begunke. Prve Urice v letošnjem letu na temo migracij so bile izvedene v preteklem tednu na OŠ Zreče. Gostji, ki sta z učenci in učenkami delili svoje izkušnje z integracijo v večinsko družbo, sta bili aktivistka za albansko tematiko, Hazbije Bytyqi in aktivistka za češko tematiko, Vladimíra Butolen.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje.

Vir in foto: MCDD

Logotipi_MAMD_UKOM_tekst

Projekt Najdi pot v lokalno skupnost – Mladi odločevalci v Občini Slovenske Konjice kot model dobre prakse za EU

Projekt Najdi pot v lokalno skupnost – Mladi odločevalci v Občini Slovenske Konjice kot model dobre prakse za EU

Statistike in javno mnenje v preteklih letih odražajo zaskrbljenost nad nezainteresiranostjo splošne javnosti nad delom občin, splošno kritiziranje ter mnenje, da se v občinskih sferah ne dela nič ali pa zelo malo. Naše raziskave so pokazale, da večina prebivalstva (predvsem mladih) takšno mnenje izraža predvsem iz dejstva, da jim delo občin nikoli dejansko ni bilo predstavljeno, torej nepoznavanje.

V Mladinskem centru Dravinjske doline smo pripravili inovativno metodo demonstriranja modelov demokracije in delovanja občinske uprave mladim. Projekt imenujemo »MLADI ODLOČEVALCI«. Mladim želimo z udeležbo v projektu dati možnost, da se sami preizkusijo pri odločanju v okvirjih demokratičnih načel in mehanizmov, ki potekajo v vaši lokalni skupnosti in jim tako dati voljo in pogum, da bodo v prihodnosti večkrat odločeni in zavedni, da so tudi oni tisti, ki lahko prispevajo k spremembam.

Namen projekta je, da mladi v Slovenskih Konjicah spoznajo delovanje in delovne procese občine,  hkrati pa se v njih tudi aktivno vključijo in tako smo jim v prvih mesecih letošnjega leta z udeležbo v projektu dali možnost, da so se sami preizkusili pri odločanju v okvirjih demokratičnih načel in mehanizmov, ki potekajo v lokalni skupnosti in jim tako vlili voljo in pogum, da bodo v prihodnosti večkrat odločeni in zavedni, da so predvsem oni tisti, ki lahko prispevajo k spremembam. Poleg predstavitve predstavniške demokracije na lokalni ravni, smo mladim omogočili sodelovanje v procesih odločanja ter zamenjavo njihove vloge uporabnikov v izvajalce demokracije v lokalni skupnosti. Preko delavnic in srečanj na katerih smo simulirali delovanje občinske uprave in občinskega sveta, so tako mladi sami izločili tisti problem in tisto rešitev, ki se jim zdi najbolj potrebna ukrepanja ter jo s pomočjo znanj, ki so jih pridobili v sklopu projekta z obiski na občini, občinskih odborih, občinskem svetu in drugih telesih, spoznali in jo lahko prenesejo v resničnost. Tekom projekta so mladi spoznali tudi Evropski parlament, njegov namen ter vpliv na življenje mladih.

Tokrat se je projekt odločil finančno podpreti evropski poslanec, g. Franc Bogovič (SLS/EPP), ki podpira pridobivanje znanj in izobraževanje mladih in je tudi s tem razlogom podprl idejo. »Ponosen sem, da je MCDD vključil dijake in študente v projekt pridobivanja neposrednih izkušenj, kako upravljati in voditi državo, uporabiti diplomatsko – politično noto, odločati ter kako prevzemati za odločitve tudi osebno odgovornost,« je ob zaključku večmesečnega projekta ob simulaciji seje občinskega sveta dejal Bogovič.

Tako župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek kot evropski poslanec Franc Bogovič sta se strinjala, da je vsekakor ta model primeren za širše slovensko okolje ter ga kot model dobre prakse velja ponuditi v promocijo vsem državam članicam Evropske unije.

Neža Pavlič, direktorica MCDD je na simulaciji občinskega sveta Občine Slovenske Konjice kot v. d.  županje povedala, da bodo predstavili ideje, ki so njim najbližje in jim prinesejo največ. Predlogi mladih so šli v smeri spodbujanja druženja mladih, oživljanje dogajanja na bazenu, organiziranja kulturnih in športnih dogodkov in iskanje načinov, kako zagotoviti sredstva za kakovostnejše življenje mladih z njihovim vključevanjem v družbeno življenje Občine Slovenske Konjice. Ponudili so pripravljenost, da pomagajo sami z vložkom lastnega dela, znanja in svežih idej. V razpravi so mladi kar tekmovali v podpori svojim predlogom in z vprašanji skušali izvleči iz svojih kolegov čim večjo argumentacijo, zakaj bi ravno njihov predlog podprli.

Glasovanje je prineslo izenačen rezultat. Povezanost med mladimi je pokazala, da je pomembno, da mladi podprejo projekt drug drugega, kot tudi željo, da se izglasujejo vsi projekti. Na koncu je zmagala ideja Črno-beli pod svobodnim soncem.

Projekt je delno financiran tudi iz projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo.MLADI ODLOČEVALCI

Mladi na občinskih odborih

Mladi na občinskih odborih

Mladinski center Dravinjske doline je izvedel tretjo fazo aktivnosti Mladi odločevalci, ki je izvajana v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Mladi iz Gimnazije Slovenske Konjice so izvedli izobraževalne obiske na treh občinskih odborih in sicer na odboru za okolje in prostor, odboru za finance in odboru za družbene dejavnosti. Seznanili so se s postopkom vodenja in delovanja odborov. Še posebej zanimive so se jim zdele diskusije v sklopu sprejemanja finančnih in vsebinskih načrtov javnih zavodov za leto 2016.
V naslednjem koraku mlade čaka obisk seje občinskega sveta, nato pa jo bodo v obliki simulacije izvedli tudi sami. Aktivnosti v sklopu metode »Mladi odločevalci« mladim na izkustven in zanimiv način približajo demokratične procese in jih spodbudijo k lastni aktivni participaciji.

Vir in foto: MCDD

Mladi na občinskih delovnih mestih

Mladi na občinskih delovnih mestih

Mladinski center Dravinjske doline je izvedel drugo fazo aktivnosti Mladi odločevalci, ki je izvajana v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Mladi iz Gimnazije Slovenske Konjice in Kluba študentov Dravinjske doline so imeli izobraževalni obisk na delovnih mestih Občine Slovenske Konjice. Župan, Miran Gorinšek, jim je uvodoma predstavil osnove delovanja Občine, občinskega proračuna, nalog javnih zavodov in pomen prijateljskih mest. Mladi so nato neposredno spoznali delo pisarne za okolje in prostor, sprejemne pisarne in urada župana. Ugotovili so, da je delo na Občini zelo obsežno in da temelji na zapletenih zakonskih obvezah in postopkih.

V prvi fazi aktivnosti Mladih odločevalcev pa so mladi že dobili priložnost srečanja z evropskim poslancem Francem Bogovičem in spoznati strukturo ter delovanje evropskega odločevalskega procesa.

 

Vir in foto: MCDD

Poletna šola kreativnosti 2015

Poletna šola kreativnosti 2015

Tudi letos v je  Mladinskem centru Dravinjske doline potekala  Poletna šola kreativnosti, ki je namenjena najmlajšim. Tako je bilo v zadnjih dveh tednih v avgustu, na Žički 4a  v Slovenskih Konjicah, zelo pestro. Dvajset mladih nadebudnežev starih od 6 do 11 let je preko zanimivih iger in animacij aktivno spoznavalo lokalno okolje. Za otroke so skrbeli animatorji in prostovoljci iz Mladinskega centra Dravinjske doline. V ponedeljek so otroke obiskale punce iz Frizerskega in kozmetičnega studia B iz Loč, ki so poskrbele za nove pričeske otrok, tudi za pravo masažo je bilo poskrbljeno. V torek so se s pomočjo animatorjev Mladinskega centra Dravinjske doline in predstavnikom Društva likovnikov Slovenske Konjice, sprva  preizkusili v barvanju in risanju na plakate, s katerimi so pozneje »oblekli » stebričke po Starem trgu in tako poživeli sicer boj kisel dan. Bili so tudi na Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice, kjer so se otroci  naučili kako ukrepati ob različnih poškodbah in nesrečah. Tudi za glasbila so poprijeli in na glasbenih delavnicah skupaj z animatorji sestavili prave skladbe z zanimivimi besedili. Z Retrobjbo so se učili spretnosti šivanja. Iz starih pisanih oblačil so izdelali prikupne živalce za malčke. Igračke se  prodajajo pri Retrobjbi  in denar bo šel v roke društvu Glas živali, ki skrbijo za zapuščene in zavržene živali. Omenjeno društvo je tudi obiskalo prostore Mladinskega centra Dravinjske doline, kjer so otrokom predstavili njihovo delo z živalmi, ki so ostali brez lastnikov. Obiskali so tudi Splošno knjižnico Slovenske Konjice in dom Kulture Slovenske Konjice, kjer so videli da se najde marsikaj zanimivega v konjiškem » hramu kulture«.  Vmes so se še ustavili pri Studiu Fakin. Tukaj so se spoznali z osnovami fotografije in  nastalo je par zanimivih skupinskih slik udeležencev  Poletne šole kreativnosti. Nadaljuj >>