Žoga za vse

V sklopu mednarodne kampanjeA ball for all” (prevod “Žoga za vse“), ki jo izvaja nevladna organizacija Youthorama iz mesta Thessaloniki, v Grčiji so bile ustvarjene mini nogometne zvočne žoge.

Distribuirane bodo organizacijam in institucijam, ki vključujejo slepo in slabovidno mladino po celem svetu. Za diseminacijo treh žog v Sloveniji je bil izbran Mladinski center Dravinjske doline, ki je poskrbel, da so jih prejeli na Društvu Neža (društvo za pomoč osebam z okvaro vida), OŠ V parku in OŠ Ob Dravinji.

Kampanjo financira Evropska unija v sklopu programa Erasmus+. (K. K.)