Žinkana 2018 – Dan za Spremembe

soboto, 7. aprila, se je Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) pridružil vseslovenski prostovoljski akciji »Dan za spremembe«, ki je letos potekala že 9. leto zapored. Slednji je projekt Slovenske filantropije, ki je bil zasnovan z namenom povezovanja lokalne skupnosti, aktivnemu pristopu k razvoju slednje in udejanjanju majhnih prijaznosti do soljudi ter narave. V okviru lokalne prostovoljske akcije smo k temu projektu pristopili z akcijo Žinkana.
Samo ime Žinkana izvira iz besede »yincana«, ki v španščini pomeni dogodek, kjer se ljudje lahko aktivirajo v različnih panogah. V primeru naše Žinkane je šlo za spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa in hkrati biti aktiven, v lokalni skupnosti. V sodelovanju z Društvom tabornikov Rod belega konja, Konjiški skavti– Steg Slovenske Konjice 1, Klub dijakov Dravinjske doline, Klub Študentov Dravinjske Doline, Društvom upokojencev Slovenske Konjice, Mladinski svet Občine Slovenske Konjice in LEO klub Konjice, je tudi letošnja akcija uspela.
Uredila in prebarvala se je ograja igrišča za balinanje Društva upokojencev Slovenske Konjice, novo podobo pa so dobila tudi brezplačna plakatna mesta po Slovenskih Konjicah – plakatni stebri, ki so postavljeni na lokacijah: pri DM-u, pred Kulturnim domom, pri Belemu Konju ter pri Radiu Rogla.
Delovno soboto dopoldne je bilo popestreno z glasbo, smehom, zabavo ter piknikom po končanem delu.

Za uspešno izvedbo dogodka, pomoč ter prispevke se iskreno zahvaljujemo: Občina Slovenske Konjice, NOVICE in Radio Rogla, Društvu upokojencev Slovenske Konjice, Društvo Gurmanov Slovenske Konjice, Klubu študentov Dravinjske doline, Klubu dijakov Dravinjske doline, LEO Klubu Konjice, Društvu tabornikov Rod belega konja Slovenske Konjice, Konjiškim skavtom – Steg Slovenske Konjice 1 in Mladinskemu svetu Občine Slovenske Konjice. Hvala!

Fotogalerijo najdete tukaj.