Zakopane niso le za smučarje!

V mesecu marcu sem se na Poljskem udeležila mednarodnega treninga na temo projektnega managementa, ki je bil namenjem mladinskim delavcem (mentorjem, animatorjem, trenerjem) oziroma projektnim managerjem in koordinatorjem, ki se ukvarjajo z mladinskim delom.

Trening je pod okriljem gostiteljske organizacije PARNAS, Center for Scientific and Cultural Iniciatives med 8. in 16. marcem 2015 potekal v mestu Zakopane na Poljskem.

Zakopane je mesto na jugu Poljske. Znano je kot zimsko športno središče – Slovenci ga najverjetneje najbolje poznamo po organizaciji tekmovanja v smučarskih skokih, saj ima mesto poleg smučarskih površin tudi kapacitete za izpeljavo tovrstnih tekmovanj.

Na treningu je sodelovalo 24 udeležencev. Gostiteljsko državo so zastopali štirje udeleženci, prav tako so štirje udeleženci prišli iz Turčije, Italije in Romunije, iz Madžarske in Grčije sta prišla po dva udeleženca, Slovenijo in Mladinski center Dravinjske doline pa sem zastopala jaz.
Organizacije, ki so sodelovale na treningu so:
– Poljska (gostiteljska organizacija) : Center for Scientific and Cultural Initiatives PARNAS
– Hrvaška: Zeleno Drustvo – Udruga za bolje sutra
– Grčija: Heraklion Youth Centre
– Madžarska: Kistarcsa Cultural Association
– Italija: Associazione Mosaico in Citta di Torino
– Poljska: Stowarzyszenie FRUGO
– Romunija: Asociatia EuroDEMOS
– Turčija: Sistem ve Jenerasyon Dernegi in Karahuyuk Mahallesi Ilim Kultur ve Yardimlasma Dernegi
– Slovenija: Mladinski center Dravinjske doline Vodja projekta in trener, ki sta nas spremljala skozi celoten teden sta bila Marcin Księżopolski (Poljska) in Giorgi Kakulia (Gruzija).

Progam treninga je bil zelo pester in dobro načrtovan.

Program je zajemal sedem polnih delovnih dni ter 2 dni, ki sta bila načrtovana kot dan prihoda in odhoda, a hkrati zapolnjena tudi s spoznavno delavnico in predstavitvijo programa ter zadnji dan z evalvacijsko in zaključno delavnico.

Tekom tedna smo obravnavali različne tematske sklope. Po uvodnem delu in navezavi stikov z vsemi udeleženci projekta, smo se na eni izmed delavnic seznanili tudi z organizacijami iz katerih prihajajo in njihovo vlogo v mladinskem sektorju. Z različnimi socialnimi igrami in delavnicami, kjer smo razmišljali o sebi kot mladinskem delavcu, sta trenerja skušala vzpostaviti sproščeno okolje, v katerem bi drug drugega lahko kar najbolje spoznali in kasneje tudi uspešno sodelovali. Predstavila sta nam tudi osnove projektnega managementa in novi program Erasmus +. Razdeljeni smo bili v skupine in lotili smo se tudi praktičnega dela in načrtovanja lastnega projekta v okviru programa Erasmus +. Sama sem sodelovala v skupini, s katero smo se odločili, da bomo načrtovali projekt mladinske izmenjave (KA 1) na temo mladinske brezposelnosti, kjer bomo mlade skušali opolnomočiti za lažji vstop na trg delovne sile, ter jih seznaniti z osnovami podjetništva in modernimi oblikami tako imenovanega sodela – coworkinga. Delovni naslov našega projekta je »Skills 4u« in s skupino tudi po zaključku projekta razmišljamo o nadgradnji in prijavi našega skupnega projekta.

Poleg delavnic pa je bil organiziran tudi družabni in zabavni del projekta. Štirje večeri so bili namenjeni kulturnim vsebinam in predstavitvi sodelujočih držav. V okviru tretjega kulturnega večera sem skupaj z Italijani in Hrvati, ki so predstavili vsak svojo državo, tudi jaz predstavila Slovenijo. Poleg kulinaričnih priboljškov sem pripravila tudi krajšo animacijo, igro in video predstavitev naše države.

Vsak dan smo po zaključku programa v manjših skupinah opravili tudi evalvacijo dnevnih aktivnosti, na podlagih katere sta trenerja dobila povratno informacijo o zadovoljstvu udeležencev z aktivnostmi. Z upoštevanjem mnenj sta nato načrtovala tudi aktivnosti prihajajočih dni.

Zadnji delovni dan smo govorili o osmih ključnih kompetencah in razmišljali na katerih področjih smo tekom tedna najbolj osebnostno napredovali in pridobili največ informacij. Predstavljen nam je bil tudi dokument Youthpass, kot orodje za beleženje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Ob koncu smo Youthpass tudi prejeli, hkrati pa ga lahko dopolnimo in opišemo kakšne kompetence smo razvili z udeležbo na tem projektu.

Zame je bila udeležba in sodelovanje na tem treniungu izjemno pozitivna izkušnja. Stvari, ki sem jih že poznala sem osvežila in nadgradila z informacijami, ki so bile zame nove. Kot mladinska delavka si želim, da bi poleg lokalne in nacionalne ravni projektov, ki jih trenutno izvajam, posegla tudi v mednarodno okolje in v bodoče organizirala in gostila prav to mladinsko izmenjavo, ki smo jo skupaj z mojo skupino načrtovali tekom projekta v Zakopanih. Seznanjena sem s prijavnimi roki, skupina mi je še vedno pripravljena nuditi pomoč pri pisanju projektne prijavnice, dela je veliko, volje ne manjka … Let’s do it!

Zapisala udeleženka Maruša Bajt