Zaključna konferenca projekta MKP

Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu zaključevanja projekta Mladinske kreativne produkcije za mlade organiziral zaključno konferenco.

Na njej so se predstavili vsi štirje idejni projekti, ki so nastali v sklopu usposabljanj Mladinski arhitekturni natečaj. Mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja so v dveh letih izvajanja projekta pripravili prostorske in grafične rešitve za štiri skupnosti – Občino Slovenske Konjice, Občino Vitanje, Mestno občino Celje in Mestno Občino Velenje. Vse rešitve so na ogled na spletni strani kreativneprodukcije.si, kjer je za mlade na voljo tudi blog o oblikovanju.
Na zaključni konferenci sta bila predstavljena dva vidika ustvarjanja lastne blagovne znamke s strani mednarodno priznanih strokovnjakov – arhitekta, dr. Jureta Kotnika in Tineta Lugariča, kreativnega direktorja agencije Luna\TWBA. Na okrogli mizi »Izzivi mladih na trgu dela« so mladi obema postavljali različna vprašanja glede na njihove izkušnje na trgu dela. Pogovor se je nadaljeval ob zakuski v neformalnem delu. Mlada arhitektka je po koncu dogodka komentirala: »Obe predstavitvi sta mi bili zelo všeč. Veliko novega in uporabnega sem izvedela.«

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (K. K.)