Za aktivnejše starejše

Zavod za šport Slovenske Konjice je partner v projektu »Healthy Life Happy Life for 60+ Seniors«, ki je financiran v programu Erasmus+ Sport. Projektu smo kot zunanji partnerji pristopili tudi mi, Društvo upokojencev Slovenske Konjice in NGym. Splošni cilj projekta je dvigniti življenjski standard starejših od 60 let s pomočjo vzpostavitve strukturiranega dialoga med športnimi nevladnimi organizacijami, športnimi klubi in lokalnimi oblastmi ter podpreti starejše občane in občanke za udeležbo v več športnih in telesnih dejavnostih. V preteklem tednu je v Istanbulu, v Turčiji potekal tečaj usposabljanja, na katerem smo partnerji iz Slovenije, Turčije, Poljske in Litve snovali aktivnosti, ki jih bomo s starejšimi izvedli v svojih državah.