Vključujemo!

Youth Express Network je mreža partnerskih organizacij, socialnih delavcev in mladih, ki si prizadeva za socialno vključenost mladih na lokalnem, regionalnem in evropskem nivoju. Ena izmed osrednjih aktivnosti, s katero YEN širi svoj vpliv in zavest o omenjeni temi, je organizacija neformalnih izobraževanj. Seminar Final DestY-E-Nation je bil zadnja postaja v nizu projekta ItinerarY-E-N, na ta, simbolni vlak na poti do socialne vključenosti pa sem vstopila tudi sama v novembru 2014, na lepi lokaciji European Youth Centra v Strasbourgu.

yen1Najprej je sledila evalvacija prejšnjih dveh srečanj, ki sta potekali v Armeniji in na Poljskem. Debatirali smo o tem, kako najbolje definirati pojem socialne vključenosti in prišli do zaključka, da je sprejemljivo definicijo težko najti, saj je le-ta lahko izključujoča, zato se je bolje osredotočiti na nudenje dejanske pomoči mladim, ki jim je zaradi določenih faktorjev, kot so etnična pripadnost, vera, spolna usmerjenost, invalidnost, preprečeno celovito uživanje pravic. Vsak je predstavil tudi svojo osebno pot, povezano s prizadevanjem za socialno vključenost, in nastal je lep mozaik naših zgodb.

Pomemben del srečanja je predstavljala konferenca, na kateri smo otvorili začetek kampanje INCLUSION EXPRESS, v kateri lahko sodeluje kdorkoli, ki je pripravljen širiti zavest o pomembnosti socialne vključenosti in socialnih pravic. Obiskali so nas pomembni gostje – Jean Christophe Bas (direktor Direktorata za demokratično državljanstvo in participacijo Sveta Evrope) Elly Schlein (članica Evropskega parlamenta) ter Camille Gangloff (izvoljena lokalna svetnica Strasbourga), katerim smo predstavili vizijo svoje kampanje in z veseljem sprejeli njihovo odobravanje in podporo pri uresničevanju prihodnjih korakov.

Naslednji dan je sledil obisk organizacij, ki si s svojim delom prizadevajo za spoštovanje človekovih pravic. Sama sem obiskala organizacijo, ki se bori za pravice romskih popotnikov. Zanimivo je, da te osebe nimajo francoskega državljanstva, vendar uživajo poseben pravni status. Ker nimajo stalnega prebivališča, ampak nenehno potujejo med mesti (naselijo se lahko na točno določenih območjih, ki jim jih odredi dotična občina), za njihov pravni naslov skrbi omenjena organizacija. Prav ta storitev popotnikom omogoča, da lahko uživajo zdravstvene storitve, socialno varstvo, itd. Trenutno z organizacijo sodeluje 700 družin.

Poleg nove perspektive o socialni vključenosti ter seznanjenosti s človekoljubnimi organizacijami v Strasbourgu, je seminar ponudil tudi kratke delavnice, ki so obravnavale predstavitev Sveta Evrope in delovanje sheme Erasmus+, in lahko rečem, da sem pridobila veliko novih informacij. Tako polagam na srce vsem mladim, ki želijo izpopolniti svoje znanje o določeni temi, potovati na nove lokacije in se povezati z ljudmi iz drugih držav, da izkoristijo to možnost in se udeležijo katerega izmed številnih evropskih projektov, ki so na voljo.

Maja Marovt