Vizija mladinskih organizacij

Prostovoljki Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD), Natalija Žlavs in Nina Kovačič, sta v sklopu aktivnosti mednarodnega projekta YouMust izvedli delavnico na temo inovativnega marketinškega pristopa k doseganju ciljev mladinskih organizacij.

Mladi iz MCDD, Kluba študentov Dravinjske doline in Kluba dijakov Dravinjske doline so preverjali, kako dobro poznajo vizijo in cilje svojega društva. Izpostavili so, po njihovem mnenju, najpomembnejše cilje in iskali načine, kako bi te cilje v prihodnjem letu najlažje in najbolje uresničili. Prostovoljki sta pripravili tudi kratko predstavitev programa Erasmus+ in delili osvojena znanja, ki sta jih dobili na usposabljanju v Makedoniji. (N. K., K. K.)