Vihtijo svinčnike

Izvajamo likovni tečaj »Likovna izkušnja Bojana Leva«. Tečajniki bodo pod mentorstvom arhitekta Bojana Leve osvajali kombinacijo likovnih vsebin in tehnik, ki jo je Bojan Leva razvil na podlagi svojih akademskih znanj, permanentnega izpopolnjevanja in večletnih pedagoških izkušenj. Program je sestavljen iz niza veščin, ki so navdihnjene s tradicionalnimi in sodobnimi umetniškimi pristopi. Posebna pozornost bo namenjena raziskovanju, konceptualnemu razmišljanju in pridobivanju tehničnih spretnosti. Udeleženci in udeleženke bodo spoznavali osnove risanja, barvne kontraste, debatirali o ustvarjalnem procesu ter pilili svoj lasten likovni slog.