V Vitanju nov park z razgledom

Mladi, ki so vključeni v projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP) iščejo prve delovne izkušnje na področju arhitekture in oblikovanja.

Projekt izvaja Mladinski center Dravinjske doline (MCDD). Mladi trenutno izdelujejo idejni načrt prenove stare trške hiše v Vitanju pod mentorstvom lokalne arhitektke Mie Crnič. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine bo nastala prenovljena podoba hiše sredi trga, kjer se bo vzpostavil prostor za razpršen hotel Vitanje in dodatno gostinsko ponudbo. Biser projekta bo novonastali park z razgledom na Vitanje, ki se bo s prenovljenim objektom neposredno povezoval. Za pravilno umestitev parka in njegovo povezovanje z obstoječo strukturo bo poskrbela krajinska arhitektka Ana Plavčak. (A. K.)

Star in zapuščen obokan hodnik, ki se bo obnovil v svetel in jasen prehod do novega parka.