V Slovenskih Konjicah o priložnostih socialnega podjetništva za mlade

Konference se je udeležil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, ki je pristojen za področje socialnega podjetništva. Kot je dejal, je vlada v koalicijski pogodbi zelo močno podprla spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije, saj se je to področje v drugih državah EU prav v času gospodarske krize izkazalo kot tisto, ki je manj odpuščalo, bilo veliko bolj vzdržno na posledice krize, v kar nekaj primerih pa je celo dodatno zaposlovalo.

Predvsem področje javnih del, s katerimi si socialna podjetja v veliki meri pomagajo, je trenutno na lokalni ravni zelo na prepihu, saj marsikatera občina zaradi pomanjkanja denarja razmišlja o zmanjšanju sredstev. V Mariboru so po nedavni objavi zaskrbljujočega stanja mestnih financ razmišljali celo o popolni ukinitvi sofinanciranja.

“Maribor je letos spomladi najbolj proaktivno pristopil k podpori programov javnih del. Res je, da so nedavno napovedali ukrepe, ki so bili po moji oceni zelo nepremišljeni, zato sem vesel novih informacij, da so si premislili in te programe vendarle podprli,” je dejal Slapnik in dodal, da bodo tako omogočili nadaljnji razvoj 25 socialnih podjetij in s tem ohranitev več kot 80 delovnih mest.

Sicer pa se po Slapnikovih besedah še veliko večji potencial skriva v razvoju socialnih podjetij, ki ne bodo potrebovala trajnih subvencij. To velja za številne aktivnosti na področju prehranske in energetske samooskrbe na lokalni ravni in vzpostavljanje različnih storitvenih dejavnosti, kjer so priložnosti za trajno zaposlovanje.

“Na ravni EU socialno podjetništvo zagotavlja 6,5 odstotka vseh delovnih mest, medtem ko je v Sloveniji teh delovnih mest le za slab odstotek. Potenciala je za vsaj 50.000 delovnih mest, ki so lahko povsem samovzdržna,” je še dodal Slapnik in s tem povedal, da je Slovenija na tem področju povsem pri repu, medtem ko so Italija, Španija ali Velika Britanija že na desetih odstotkih po številu delovnih mest.

Direktorica konjiškega mladinskega centra Neža Pavlič, je predstavila projekt Kreaktor, katerega ključni rezultat je po njenem vzpostavitev kreativnega laboratorija, ki povezuje mlade aktivne na področju razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in kreativnih industrij v lokalno coworking skupnost.

“Takšen laboratorij bo v sodelovanju z drugimi deležniki v lokalni skupnosti, zagotavljal podporno okolje in storitve, ki bodo usmerjeni k vzpostavljanju novih socialnih podjetij in mladinskih zaposlitvenih zadrug, v katerih bodo mladi pridobivali potrebne zaposlitvene kompetence in si kreirali dostojna delovna mesta,” je povedala Pavličeva.

Več o Kreaktorju najdeš tukaj.