Trije projekti za spremembe

Pretekli teden je bilo v sklopu mednarodnega projekta »Start the change« pod mentorstvom Mladinskega centra Dravinjske doline in mentorjev iz vrst učiteljev ter učiteljic izvedenih več zaključnih šolskih projektov. Mladi so jih pripravljali skozi celo šolsko leto. Na gimnaziji Slovenske Konjice se mladi zavedajo pomembnosti medvrstniškega sodelovanja, zato so uvedli medvrstniško tutorstvo. Pripravili so promocijo aktivnosti, kjer so med drugim vrstnike in vrstnice vabili v tutorske vrste. Zaupali so nam: »Upamo, da se nam bo v naslednjem šolskem letu pridružilo čim več tutorjev in tutork ter da bodo dijaki in dijakinje izkoristile to obliko pomoči.«

Projektna ekipa na gimnaziji Slovenske Konjice.

Na OŠ Vojnik so se mladi odločili za pripravo aktivnosti za grajenje pozitivne samopodobe. Na delavnici so se tako z udeleženci in udeleženkami pogovarjali o pomembnosti prepoznavanja pozitivnih lastnosti in spretnosti. »Delo ni bilo lahko. Kar precej truda je bilo potrebnega, da smo to speljali. Vesela sem, da nam je uspelo,« je povedala članica projektne ekipe.

Mladi med delavnico.

Mladi na SPSŠ Zreče pa so si za temo izbrali spodbujanje pozitivne šolske klime in zdrave tekmovalnosti. Zato so za vrstnike in vrstnice pripravili predajo ključa. »Predaja ključa je pomembna šolska tradicija. S tem popestrimo šolsko dogajanje,« so nam povedali mladi.

Mladi med tekmovanjem za predajo ključa.

Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske unije Erasmus+. (A. S., N. K.)