Tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu projekta Socio – večgeneracijski center v maju izvedel 10-dnevni brezplačni tečaj slovenskega jezika za otroke iz albansko govorečega območja. Preko neformalnih metod učenja so skupaj z mladimi ponovili osnove slovenske slovnice, vadili veščine govornega nastopanja in branja. Da ni bilo težav z razumevanjem najtežje snovi in izrazov, je za prevod v albanščino poskrbela prostovoljka Manca Založnik, ki se je slednjega naučila samoiniciativno. Zaupala nam je, kaj jo je k temu spodbudilo: »Albanski jezik sem se želela naučiti predvsem zato, ker sem opazila, da posebej ženska populacija, ki prihaja iz albansko govorečih območij, ne govori slovensko. Želela sem se pogovarjati z njimi o upanju, ki ga imam jaz za prihodnost in jim hkrati pomagati.«

Projekt Socio VGC sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Sofinancirata ga tudi Občina Slovenske Konjice in Občina Zreče (N. K., M. Z.).