Študijski obisk

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga v preteklih letih razvil neformalne izobraževalne modele Urice medkulturnega dialoga. Gre za delavnice, ki informirajo o različnih kulturnih in etničnih manjšinah. Pri izvajanju delavnic se je pokazal visok učinek, kar se tiče sprejemanja različnosti pri mladih. Za Urice se je tako pojavilo zanimanje tudi na mednarodni ravni in na študijski obisk je prišla delegacija iz Foruma za slobodu odgoja iz Hrvaške. Prisostvovala je na izvedbi Uric na temo migracije, ki jih je MCDD izvedel na OŠ Loče. Urice so navdušile tako otroke kot člane delegacije in v prihodnje bodo poiskali možnost za prenos dobre prakse na hrvaške šole. Član hrvaške delegacije, Denis Čihor, je dejal: »Presenečen sem, da v tako kratkem času lahko preko strukturirane aktivnosti dosežeš, da mladi pod vprašaj postavijo stereotipe in predsodke, ki jih imajo o različnih kulturah.« (K. K.)