Strateško povezovanje MCDD

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je partner v dveh mednarodnih projektih strateškega partnerstva, katerih prijaviteljica je Mreža MaMa.

V sklopu prvega projekta »Youth workers academy« se je udeležil zaključnega evalvacijskega srečanja s partnerji iz Romunije, Hrvaške in Turčije. Na srečanju je bila predstavljena tudi tiskana publikacija »Nič o nas brez nas«, ki vsebuje v projektu razvito metodologijo za informiranje in delo z ruralno, gluho in naglušno ter LGBT+ mladino.

»Projekt nam je prinesel nova partnerstva, nadgrajeno metodologijo za delo z različnimi skupinami mladih in kompetenco, kako pripraviti prijavo projekta v ukrepu K2 programa Erasmus+,« je povedala Karmen Kukovič, vodja mladinskega centra v MCDD.

V sklopu drugega projekta »Youth coalition« pa je MCDD sodeloval na Nacionalni konferenci strukturiranega dialoga. Mladi so v sklopu enoletnega projekta na 12. lokalnih posvetih izluščili 60 pobud za izboljšanje položaja mladih v družbi. Simbolično so jih po dialogu z odločevalci tem tudi predali in se priporočili za njihovo upoštevanje na različnih nivojih. Na vprašanja in pobude mladih so odgovarjali: Rok Primožič, direktor Urada Republike Slovenije za mladino (MIZŠ), Jurij Snoj, direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje (MDDSZ) in Mateja Prešern, vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem (MJU).

»V sklopu projekta je bilo zanimivo spoznati, kakšni so izzivi in položaj mladih v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji in do kakšne mere je njihovo mnenje upoštevano pri odločevalcih,« je povedal Aleš Sušak, programski vodja v MCDD.