»Start the change« v besedi in sliki

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v letu 2017 postal partner v mednarodnem projektu »Start the change« v katerega je vključenih 10 osnovnih in srednjih šol.

Cilj projekta je spodbujanje razvoja prostovoljstva na osnovnih in srednjih šolah z namenom reševanja izzivov mladih in preprečevanja radikalizacije v družbi. Šolske projektne ekipe so skozi celo šolsko leto 2017/18 načrtovale, pripravljale in izvedle različne aktivnosti, ki so se trudile izboljšati položaj mladih v družbi. Obravnavale so tematiko samopodobe mladih, neenakosti med spoloma, občutek izključenosti med vrstniki, psihično nasilje, vzpostavile medvrstniškoa učno pomoč, informirale o zdravi prehrani in izvajale aktivnosti za povezovanje šolske skupnosti.

Aktivnosti je zabeležil kratek dokumentarni video, kjer si lahko ogledate utrinke iz  šolskih projektov in prisluhnete mnenju članov in članic šolskih projektnih skupin in njihovih mentorjev in mentoric. Dokumentarni video je na voljo na tej povezavi.

Projekt je sofinanciran v sklopu programa Erasmus+, Evropske unije.