Stanje in potrebe mladih v naši občini

Skupaj z Občino Slovenske Konjice pripravljamo 2. Lokalni program za mladino v Občini Slovenske Konjice. Izvedla se je anketa med mladimi, kjer je bilo vključenih največ mladih, ki spadajo v starostno skupino od 15. do vključno 18. let, od vključenih skoraj 200 mladih. Namen ankete je bil, da se pridobijo informacije o stanju in o potrebah mladih v našem lokalnem okolju. Izsledki analize nam kažejo, da so mladi s svojo ekonomsko-socialno situacijo v povprečju zadovoljni. Zaznati pa je tudi, da se je v zadnjem času socialno-ekonomsko stanje mladih poslabšalo. Mlade tudi skrbi kako dobiti želeno službo v Slovenskih Konjicah, prav tako so mnenja, da pogoji za razvijanje podjetniških idej in odprtje podjetja niso najboljši. Večina anketiranih živi pri svojih starših/skrbnikih. Da bodo naleteli na težave pri ureditvi bivanjskih razmer jih več kot polovica meni, da ne bodo imeli težav. Ne vedo pa še, če si bodo lahko uredili bivanjske razmere v prihodnosti, kot bi si želeli. Glede infrastrukture za prosti čas je velika večina mladih odgovorila, da ne pogreša ničesar, preostali pa pogrešajo skate park, igrišče z mivko za odbojko na bazenu, skakalnico, kino na prostem, urejeno tekaško stezo. Mlade smo vprašali na katerih področjih bi se želeli neformalno izobraževati in usposabljati. V večini so navedli, da na področju mladinskega dela, osebnostnega razvoja, razvoju kreativnosti, različni jezikovni tečaji, računalništvo, telefonija, marketing, grafično oblikovanje, fotografija, ustvarjanje predstav, finančno opismenjevanje. Večina mladih je mnenja, da je Instagram najbolj primeren kanal za obveščanje o dogodkih v Slovenskih Konjicah. Delno še uporabljajo Facebook in sicer predvsem tisti starejši od 25. let. Mladi tudi menijo, da bi bilo dobro vzpostaviti rubriko za mladinsko informiranje v časopisu Novice, saj bi se tako lažje informirali o pomembnih zadevah za njihovo prihodnost. Veliko mladih je tudi aktivnih v različnih mladinskih organizacijah ali organizacijah za mlade. Izpostavili so predvsem mladinski center, klub študentov, klub dijakov, skavte, tabornike, Štorkljino hišo, Leo klub, KUD Gonobeats in Društvo podeželske mladine. Analiza je bila predstavljena tudi vsem lokalnim mladinskim organizacijam ter mladim, sedaj pa še sledi priprava ukrepov in predstavitev lokalnega programa občinskemu svetu.

Kdor koli želi prispevati svoje mnenje, lahko preko spodnje QR-kode dostopa do odprtega dokumenta in vanj vpiše svoje predloge.