Spremembam naproti

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v letu 2017 postal partner v mednarodnem projektu »Start the change«, katerega cilj je spodbujanje razvoja prostovoljstva na osnovnih in srednjih šolah z namenom preprečevanja radikalizacije v družbi. V projekt je vključenih 10 šol, na katerih so bile izbrane skupine mladih, ki bodo pripravljale in izvajale projekte, pobude in aktivnosti za izboljšavo njihovega položaja v družbi. Na prvih koordinacijskih srečanjih so skupaj z mladinskimi delavci MCDD pregledali izzive mladih, ki so se pokazali v sklopu lanskoletnih intervjujev in izbrali enega, okoli katerega bodo na svoj način gradili lasten projekt. Šolski kader in mladinski delavci MCDD jim bodo pri tem v tehnično pomoč. Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske unije Erasmus+.(N. K., A. S.)