Šport v Konjicah

Zavod za šport Slovenske Konjice pripravlja Strategijo razvoja športa v občini Slovenske Konjice. Slednja bo pripravljena v prvi polovici leta 2020.

Vprašalnik namenjen občanom in občankam Slovenskih Konjic najdete tukaj. Vprašalnik bo služil kot osnova za pripravo Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice.

Prosimo vas, da preko vprašalnika izrazite svoje mnenje, k sodelovanju pa po svojih kanalih povabite vaše sodelavce, sosede, prijatelje, sokrajane. Hvala.