Socio VGC

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) se je skupaj z Razvojno agencijo Kozjansko in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina pridružil projektu »SOCIO – VEČGENERACIJSKI CENTER« (Socio VGC), ki ga vodi Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje. Kot pridruženi partnerki projekta sodelujeta tudi Občina Zreče in Občina Slovenske Konjice.

Socio VGC je projekt, ki pokriva širok spekter potreb in želja tako splošne populacije kot tudi ranljivih skupin vseh starosti. Gre za prostor druženja, ki bo zadovoljeval potrebe različnih ranljivih ciljnih skupin in jim nudil možnost socialnega vključevanja v družbeno okolje oziroma preprečitev socialne izključenosti. Namenjen je vsem trem generacijam – v njem ste dobrodošli tako najmlajši, kot tudi mladostniki, srednja generacija in starejši, saj se zavedamo, da je ravno raznolikost tista, ki nas vse bogati in uči.

V sklopu projekta Socio VGC se v večgeneracijskem centru MCDD in v večgeneracijskem centru Občine Zreče, pripravljajo in izvajajo različne aktivnosti oziroma vsebine, namenjene vsem generacijam – počitniške aktivnosti za otroke, učna pomoč otrokom, ustvarjalne in kreativne delavnice, različne kulturne in športne aktivnosti, delavnice asertivnosti, tečaji računalniškega in finančnega opismenjevanja, tečaji slovenskega in tujega jezika, družabništvo, pogovorne skupine o življenju, motivacijske delavnice, delavnice s področja treninga mehkih veščin, zdravega načina življenja, socialnega podjetništva, učinkovitega nastopa na trgu dela … Mladim preko napotovanja na mladinske izmenjave in usposabljanja v sklopu programa Erasmus+ nudimo tudi možnost medkulturne izkušnje in razvoja vseživljenjskih kompetenc. Delujemo tudi kot informacijsko središče, kjer lahko najdete vse informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav. Vse aktivnosti so zaradi sofinanciranja brezplačne in tako dostopne vsakomur.

Več informacij o aktivnostih najdete na:

Facebook straneh Socio VGC, MCDD ali pišete na nina.lukavecki@mcdd.si.

Projekt bo trajal od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021 in se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020, 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, 9.1.3. specifičnega cilja: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Projekt Socio VGC sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.