Socialno vključevanje v mladinskih centrih

Predstavnici Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD), Monika Kotnik in Marta Frasz, sta se udeležili šestdnevnega mednarodnega tečaja usposabljanja “Social inclusion in youth centres”, ki se je odvijal v Celju. Poleg Slovenije sta sodelovali še Latvija in Estonija. Tema usposabljanja je bila vključitev mladih iz ranljive ciljne skupine v mladinske centre. Spoznali so različne metode in pristope – od sociodrame do gledališča zatiranih in si ogledali dobre prakse na terenu. Usposabljanje se je zaključilo z načrtovanjem novih usposabljanj na isto temo, ki se bodo izvedla v vseh treh državah.

Prijaviteljica projekta, ki je sofinanciran v programu Erasmus+ Evropske unije, je Mreža MaMa. (M. K., K. K.)