Skrbi jih za vodo in poklicno prihodnost otrok

Gostili smo skupino vključenih v projekt Socialna aktivacija, ki ga izvaja Šolski center Slovenske Konjice-Zreče. Predstavilo se je delovanje in aktivnosti MCDD, za udeležene pa je Karmen Kukovič, vodja mladinskega centra v MCDD, izvedla delavnico zasnove projektne ideje. Udeleženi so v dveh skupinah oblikovali dva projekta glede na potrebe in izzive, ki jih zaznavajo. Ena skupina je naslovila temo bolj učinkovite poklicne orientacije otrok, druga pa problematiko  vzdržne rabe vode in zmanjšanja obremenjujočih vplivov na okolje.