Seznam javnih naročil 2019

V skladu z 21. členom ZJN, objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti opisanih v členu ter enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV, z opisom predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.