S konceptom do rešitev

V okviru projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP), ki ga izvaja Mladinski center Dravinjske doline, je mladim, s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja ponujena izjemna priložnost, da s strokovnim mentorstvom izdelujejo idejni zasnovi za dom krajanov Podkraj in celostni grafični podobi tega. Mladi se na tak način izpostavijo in pokažejo širši javnosti, da kljub pomanjkanju delovnih izkušenj premorejo dovolj znanja, da se aktivno vključijo na trg dela. Ob tem jim pomaga in jih spodbuja arhitektka Mia Crnič. Na petem srečanju so mladi oblikovali konceptualne rešitve nove arhitekture in iskali ideje za logotip objekta, ki bo združeval kulturo in rekreacijo Podkraja.

Projekt MKP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (A. K.)