Rimske ostanke bodo obvarovali

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). Mladi, ki so vključeni v projekt MKP, iščejo prve delovne izkušnje na področju arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja. Pod strokovnim mentorstvom arhitektke Mie Crnič, bodo mladi izdelali različne idejne zasnove gostinskega lokala, ki bo lociran na Mestni plaži Celje in celostno grafično podobo tega. Področje Mestne plaže Celje spada pod naselbinsko, arheološko in vrtno arhitekturno dediščino, zato so mladi vzpostavili sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine (ZVKD). Obiskali sta jih Milana Klemen, višja konservatorka in Tonka Šoba, arheologinja. Podali sta kulturno varstvena izhodišča, ki jim bodo v pomoč pri snovanju in oblikovanju prostora. Sodelovanje med panogami je nujno potrebno, da se dosežejo dobri rezultati. Mlada arhitektka, ki sodeluje v projektu MKP je dejala:

»Imela sem občutek, da na območju Mestne plaže Celje, zaradi visokih zahtev ZVKD, ni nič dovoljeno spreminjati. Po predstavljenih izhodiščih sem ugotovila, da si želijo ohraniti zelen moment prostora in so dojemljivi za argumentirane posege, ki bi izboljšale kvaliteto prostora.«

Projekt MKP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (A. K.)