Revitalizacija trške hiše v Vitanju

Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). Mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja so v sodelovanju z Občino Vitanje na javni razgrnitvi, v prostorih Občine Vitanje, predstavili idejni projekt prenove trške hiše v Vitanju. Vitan’ka, kot so jo poimenovali, bi vsebovala nastanitvene enote razpršenega hotela z gostinsko ponudbo. Gre za celostno prenovo obstoječega objekta na naslovu Grajski trg 31. Idejni projekt je zastavljen tako, da se drži obstoječih gabaritov in ohranja pomembne arhitekturne značilnosti. Na tak način predstavlja osnovo za revitalizacijo hiše, ki bi Vitanju ponudila potrebne nastanitvene prostore. Župan Občine Vitanje je bil nad delom mladih navdušen: »Mladi so me z idejnim projektom presenetili, nisem pričakoval tako dobrih rezultatov.« Idejni projekt je trud večmesečnega dela, s katerim so mladi zadovoljni in si takšnih izzivov še želijo. Ana Plavčak, krajinska arhitektka in udeleženka projekta MKP: »Projektu sem posvetila veliko časa, zato je lepo videti, da je projekt dobro sprejet.«. (A. K.)