Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS

MCDD je tudi partner pri projektu »Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS«, ki je bil izbran na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Projekt bo trajal od 1. 1. 2016 – 30. 9. 2019 in se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020. V času trajanja projekta bomo skozi projekt strokovno, organizacijsko in zagovorniško okrepljene izbrane NVO s potencialom in tudi druge NVO spodbujali k razvoju novih storitev, ki jih določeno okolje potrebuje.

Projekt financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij: www.sticisce-novus.si

novus

EU_ess

RS_mju