Razvojna agencija z novimi obrazi

Na Aninem dvoru, v Rogaški Slatini, je v torek, 7. septembra,  potekala konstitutivna seja Razvojnega sveta Savinjske regije (RaSr), kjer je bila potrjena kot članica razvojnega sveta v sklopu predstavnikov nevladnih organizacij (NVO) tudi direktorica MCDD, Neža Pavlič Brečko. Regionalno stičišče za NVO Savinjske regije Novus, katerega program izvaja MCDD je pa tudi izvedlo postopke imenovanja in predlagalo skupne liste za člane NVO Razvojni agenciji. Iz naših krajev sta pa bila imenovana tudi Darko Ratajc in mag. Boris Podvršnik in sicer kot predstavnika občin. Kot predstavnik gospodarstva je pa bil imenovan tudi Branko Bračko, ki je član uprave podjetja Unior.