Rastimo skupaj

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je na dvoru Trebnik gostil regijski dogodek strukturiranega dialoga v soorganizaciji Urada za mladino RS, Mladinskega sveta Slovenije (MSS), Mreže MaMa in Regionalnega stičišča nevladnih organizacij savinjske regije Novus.

MSS je zbranim predstavil izsledke analize stanja mladinskega sektorja v savinjski regiji, ki jo je pripravil MCDD. Predstavniki Občin Velenje, Celje, Slovenske Konjice, Zreče, Šentjur in Rogaška Slatina ter mladinskih organizacij iz Celja, Laškega, Šmarja pri Jelšah, Slovenskih Konjic in Rogaške Slatine so skupaj z uvodoma omenjenimi razpravljali o odpravljanju pomanjkljivosti v ukrepih mladinske politike v regiji, o spodbudah za pripravo strategij in odlokov o mladini v lokalnih skupnostih. Govorili so tudi o ukrepih za zviševanje zaposlovanja mladih in ukrepih za povečanje vključevanja mladih pri upravljanju družbenih zadev. Izpostavljenih je bilo več primerov dobrih in slabih praks v regiji z namenom spodbuditi večje povezovanje med mladinskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi za učinkovitejše reševanje izzivov na področju mladine. (K. K.)