Promovirali bodo državljanske pravice

Mreža MaMa izvaja pilotni nacionalni projekt  »EUYOU«, v katerem kot partnerji sodelujemo tudi mi. Namen projekta je promocija državljanskih pravic mobilnih državljanov EU in njihova vključitev v lokalne demokratične skupnosti. Glavni cilj projekta je izpeljati komunikacijsko kampanjo, izobraževanja in ozaveščanje ciljnih skupin na terenu in na spletu. Vsi parterji projekta smo se srečali v Ljubljani na uvodnem sestanku, kjer smo pregledali akcijski načrt projekta in se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih. Projekt je financiran s strani Evropske komisije v sklopu programa Rights, Equality adn Citizenship. (K. K.)