Projekt Najdi pot v lokalno skupnost – Mladi odločevalci v Občini Slovenske Konjice kot model dobre prakse za EU

Statistike in javno mnenje v preteklih letih odražajo zaskrbljenost nad nezainteresiranostjo splošne javnosti nad delom občin, splošno kritiziranje ter mnenje, da se v občinskih sferah ne dela nič ali pa zelo malo. Naše raziskave so pokazale, da večina prebivalstva (predvsem mladih) takšno mnenje izraža predvsem iz dejstva, da jim delo občin nikoli dejansko ni bilo predstavljeno, torej nepoznavanje.

V Mladinskem centru Dravinjske doline smo pripravili inovativno metodo demonstriranja modelov demokracije in delovanja občinske uprave mladim. Projekt imenujemo »MLADI ODLOČEVALCI«. Mladim želimo z udeležbo v projektu dati možnost, da se sami preizkusijo pri odločanju v okvirjih demokratičnih načel in mehanizmov, ki potekajo v vaši lokalni skupnosti in jim tako dati voljo in pogum, da bodo v prihodnosti večkrat odločeni in zavedni, da so tudi oni tisti, ki lahko prispevajo k spremembam.

Namen projekta je, da mladi v Slovenskih Konjicah spoznajo delovanje in delovne procese občine,  hkrati pa se v njih tudi aktivno vključijo in tako smo jim v prvih mesecih letošnjega leta z udeležbo v projektu dali možnost, da so se sami preizkusili pri odločanju v okvirjih demokratičnih načel in mehanizmov, ki potekajo v lokalni skupnosti in jim tako vlili voljo in pogum, da bodo v prihodnosti večkrat odločeni in zavedni, da so predvsem oni tisti, ki lahko prispevajo k spremembam. Poleg predstavitve predstavniške demokracije na lokalni ravni, smo mladim omogočili sodelovanje v procesih odločanja ter zamenjavo njihove vloge uporabnikov v izvajalce demokracije v lokalni skupnosti. Preko delavnic in srečanj na katerih smo simulirali delovanje občinske uprave in občinskega sveta, so tako mladi sami izločili tisti problem in tisto rešitev, ki se jim zdi najbolj potrebna ukrepanja ter jo s pomočjo znanj, ki so jih pridobili v sklopu projekta z obiski na občini, občinskih odborih, občinskem svetu in drugih telesih, spoznali in jo lahko prenesejo v resničnost. Tekom projekta so mladi spoznali tudi Evropski parlament, njegov namen ter vpliv na življenje mladih.

Tokrat se je projekt odločil finančno podpreti evropski poslanec, g. Franc Bogovič (SLS/EPP), ki podpira pridobivanje znanj in izobraževanje mladih in je tudi s tem razlogom podprl idejo. »Ponosen sem, da je MCDD vključil dijake in študente v projekt pridobivanja neposrednih izkušenj, kako upravljati in voditi državo, uporabiti diplomatsko – politično noto, odločati ter kako prevzemati za odločitve tudi osebno odgovornost,« je ob zaključku večmesečnega projekta ob simulaciji seje občinskega sveta dejal Bogovič.

Tako župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek kot evropski poslanec Franc Bogovič sta se strinjala, da je vsekakor ta model primeren za širše slovensko okolje ter ga kot model dobre prakse velja ponuditi v promocijo vsem državam članicam Evropske unije.

Neža Pavlič, direktorica MCDD je na simulaciji občinskega sveta Občine Slovenske Konjice kot v. d.  županje povedala, da bodo predstavili ideje, ki so njim najbližje in jim prinesejo največ. Predlogi mladih so šli v smeri spodbujanja druženja mladih, oživljanje dogajanja na bazenu, organiziranja kulturnih in športnih dogodkov in iskanje načinov, kako zagotoviti sredstva za kakovostnejše življenje mladih z njihovim vključevanjem v družbeno življenje Občine Slovenske Konjice. Ponudili so pripravljenost, da pomagajo sami z vložkom lastnega dela, znanja in svežih idej. V razpravi so mladi kar tekmovali v podpori svojim predlogom in z vprašanji skušali izvleči iz svojih kolegov čim večjo argumentacijo, zakaj bi ravno njihov predlog podprli.

Glasovanje je prineslo izenačen rezultat. Povezanost med mladimi je pokazala, da je pomembno, da mladi podprejo projekt drug drugega, kot tudi željo, da se izglasujejo vsi projekti. Na koncu je zmagala ideja Črno-beli pod svobodnim soncem.

Projekt je delno financiran tudi iz projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo.MLADI ODLOČEVALCI