Priprave v polnem teku

Potekajo še zadnje priprave na aktivnosti v sklopu mednarodnega projekta Start the change, ki poteka na desetih šolah pod mentorstvom Mladinskega centra Dravinjske doline. Med drugim na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec že nudijo medvrstniško učno pomoč, na SŠ Slovenska Bistrica pripravljajo še zadnja vprašanja za okroglo mizo na temo neenakosti med spoloma, na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica potekajo vaje za gledališko predstavo na temo diskriminacije na podlagi narodnosti, na OŠ Pod goro pa pripravljajo skeče na temo psihičnega nasilja. Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske komisije, Erasmus+. (A. S., N. K.)