Predstavitev za albanske ženske

Ponovno smo se družili z udeleženkami projekta Socialna aktivacija albanskih žensk, ki ga izvaja Ljudska univerza Celje. Srečanja, ki je potekalo v živo preko spleta, so se udeležile skupine žensk, ki so v projekt vključene v Slovenskih Konjicah, Celju in Velenju. Projekt poleg učenja jezika in spoznavanja slovenske kulture zajema tudi spoznavanje inštitucij v lokalnem okolju, saj je namen vključene čim bolj opolnomočiti in osamosvojiti v njihovem vsakdanjem življenju. Svoje aktivnosti smo predstavili mi, Društvo Novus iz Velenja in Javni zavod Socio iz Celja. Skupaj z JZ Socio smo predstavili aktivnosti projekta Socio – večgeneracijski center. Društvo Novus pa je predstavilo svoj program DiSpot in aktivnosti Centra za družine Harmonija. Udeleženke so se preizkusile tudi v vaji za urjenje spomina, ki jo je izvedla Nina Kovačič, strokovna sodelavka projekta Socio VGC. Srečanje je moderirala Karmen Kukovič, strokovna sodelavka Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus.