Predstavitev dobrih praks s področja mladine

Občino Slovenske Konjice in Občino Zreče smo bili s strani Mreže MaMa povabljeni k predstavitvi dobrih praks na področju mladine v sklopu dogodkov »Občina na obisku«, ki potekajo v okviru projekta »Europe Goes Local«, ki ga vodi NA Movit. Predstavitev je potekala preko spleta. Udeležila sta se ga predstavnik Občine Ribnica, Jurij Košir, in predstavnica Občine Slovenska Bistrica, Nataša Pirnat. Strokovna sodelavka Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus, Karmen Kukovič, je vsem najprej predstavila delovanje MCDD, nato pa sta Katja Vipotnik iz Občine Slovenske Konjice in Sandra Vidmar Korošec iz Občine Zreče predstavili različna načina priprave strategije oziroma lokalnega programa za mladino v občinah. Ob zaključku srečanja je Karmen Kukovič predstavila še zelo učinkovit program »Mladi odločevalci«, s katerim v MCDD že od leta 2009 periodično skrbimo za spoznavanje mladih z odločevalskimi procesi na lokalni ravni.