Potrebujem arhitekta!

Arhitekt nam s svojim znanjem svetuje, kako racionalizirati prostor z namenom zmanjšanja stroškov gradnje.

V snovanju novih objektov je nujno potreben, ne samo za izris gradbene dokumentacije, ampak tudi za smiselno in funkcionalno oblikovanje prostorov. Cilj tega je, da v njih ne samo bivamo, ampak tudi kakovostno živimo. V Mladinskem centru Dravinjske doline (MCDD) se izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP), v katerem sodelujejo mladi arhitekti in oblikovalci, ki s snovanjem idejnih projektov pridobivajo delovne izkušnje. Mlade energije in inovativne rešitve so glavno vodilo mladinske kreativne skupnosti (MKS). Projekt, ki se ga je MKS lotila, je prenova trške hiše v Vitanju v namestitvene enote razpršenega hotela z dodatno gostinsko ponudbo za turiste. Mladi so se tega izziva lotili sistematično in z namenom, da Vitanje s prepoznavnim KSEVT-om postane prijaznejše do turistov. (A. K.)