Poskrbeli bodo za rekreacijo

V sklopu projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP), ki ga izvaja Mladinski center Dravinjske doline, se je izoblikovala skupnost mladih s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja. V projektu MKP šest mladih pridobiva delovne izkušnje in specifična znanja ter si ustvarja nove priložnosti na trgu dela. Mladi med sabo sodelujejo pod mentorstvom lokalne arhitektke Mie Crnič in izdelujejo idejno zasnovo doma krajanov Podkraj pri Velenju ter celostno grafično podobo objekta. Tedensko se srečujejo in uspešno napredujejo z branjem lokalnega prostora preko izdelave urbanističnih analiz in analiz kulture obravnavanega območja. Izziva so se mladi lotili sistematično in celostno. Eden izmed sodelujočih pravi:

»Urbanistične analize nam bodo pomagale pri oblikovanju koncepta za nov objekt, ki bo pomenil središče za kulturo in rekreacijo krajanov in krajank v Podkraju.«

Projekt MKP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (A. K.)