Polepšani stebrički na Starem trgu v Slovenskih Konjicah