Pogumno v drugo leto sprememb

Mladinski center Dravinjske (MCDD) doline je partner v mednarodnem projektu »Start the change«, katerega nosilec je Forum za slobodu odgoja iz Zagreba, Hrvaške. Dva člana slovenske projektne ekipe sta se udeležila partnerskega srečanja v Zagrebu, kjer sta se srečala tudi s projektnimi sodelavci iz Palerma, Sicilije in Londona, Velike Britanije. Pregledali so v lanskem letu izvedene aktivnosti in zastavili cilje za tekoče leto. Čaka jih snemanje kratkega dokumentarnega videa o aktivnostih, ki jih mladi izvajajo na sodelujočih šolah in priprave na umetniški natečaj »Obarvaj svet s sprejemanjem različnosti«.

»Izvajanje projektnih aktivnosti na šolah v Sloveniji ima ključno prednost pred izvajanjem v preostalih treh državah – v MCDD imamo namreč ta privilegij, da lahko aktivnosti mladih spremljamo neposredno na šolah in smo jim pri tem v podporo,« ugotavlja Aleš Sušak, koordinator projekta.

Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske komisije, Erasmus+.