Obnovimo stare hiše

Rezultate tedenskih srečanj bodo mladi arhitekti, krajinski arhitekti in grafični oblikovalci predstavili javnosti. Sestankujejo v Mladinskem centru Dravinjske doline, kjer v co-working prostorih načrtujejo nov projekt. Ta bo zajemal prenovo trške hiše v Vitanju. Mladi se postopoma preko konceptov, tlorisov in prerezov približujejo oblikovanju celostne podobe funkcionalnega objekta. V sklopu projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP) mladi prispevajo lokalni skupnosti in izdelujejo idejno zasnovo, ki bo predstavljala nov začetek stari in propadajoči hiši z velikim potencialom.  (A. K.)