Občine na obisku

Z Mrežo MaMa smo v sklopu projekta »Europe goes local« – dogodkov predstavitve dobrih praks »Občina na obisku« gostili predstavnice Občine Slovenska Bistrica in Občine Rogaška Slatina. Na dogodku sta dobro prakso priprave lokalnega programa za mlade predstavili predstavnici Občine Zreče in Občine Slovenske Konjice. Strokovna sodelavka Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus, Karmen Kukovič, je prisotnim predstavila MCDD kot primer dobre prakse profesionalne organizacije mladinskega dela in aktivnost Mladi odločevalci Dravinjske doline.

Ob predstaviti je povedala:

»Ponosni smo, da je MCDD prepoznan kot pomemben akter na področju mladinskega dela na nacionalni ravni in da tako dobro sodelujemo z lokalnimi skupnostmi.«