O značilnostih dela z ranljivimi ciljnimi skupinami

Strateško partnerstvo Mreža, v katerega smo vključeni tudi mi, je izvedlo usposabljanje na temo značilnosti dela z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami. Obravnavano je bilo delo z otroki in mladino, družinami, invalidi, starejšimi, socialno ogroženimi, brezposelnimi, neaktivnimi, odraslimi in različnimi deležniki naenkrat. To so ciljne skupine, ki jih pokrivamo partnerji Mreže.

Super je bilo slišati izkušnje partnerjev z delom z ranljivimi ciljnimi skupinami, ki jih v MCDD še ne pokrivamo,

je dejala Karmen Kukovič, ki se je udeležila usposabljanja.

V sklopu predstavitev pristopov iz prakse dela z omenjenimi, je vsak partner predstavil dve ali tri konkretne aktivnosti, ki jih že uspešno izvaja. Namen je, da se bodo izbrane aktivnosti, glede na aktualne potrebe v treh lokalnih okoljih prenašale kot dobre prakse za opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin.