O videoigrah in njihovih vplivih na mlade

V letu 2021 smo razvili_e nov program »GamED«, katerega namen je preventiva razvoja odvisnosti od videoiger, zmanjševanje negativnih učinkov in spodbujanje pozitivnih učinkov igranja videoiger. V preteklem tednu smo organizirali_e spletno informativno predavanje ‘Moj otrok – gamer’, ki sta ga izvedla mladinska delavca Matjaž in Karmen Kukovič. Vsebina predavanja je med drugim zajemala pozitivne in negativne vplive igranja videoiger, znake odvisnosti igranja le-teh in kaj lahko starši naredijo za vzpostavitev in ohranjanje varnega igralnega okolja. Predavanje je bilo namenjeno staršem, katerih otroci aktivno igrajo videoigre ter šolskemu svetovalnemu kadru.