O mladinskem delu v Črni gori

Dva člana Kluba študentov Dravinjske doline sta v imenu Mladinskega centra Dravinjske doline odpotovala na trening mladinskih delavcev v Podgorico v sklopu programa Erasmus+, ki ga financira Evropska komisija. Trening je združil 22 mladinskih delavcev_k in prostovoljcev_k iz 10. različnih držav, ki profesionalno ali samo ljubiteljsko delujejo v mladinskem sektorju. Rdeča nit usposabljanja je bila, kako mlade skozi neformalno izobraževanje spodbuditi k aktivaciji in razvoju njihovih sposobnosti ter jim nuditi podporo, da najdejo svoje mesto v lokalnem in širšem okolju.

Na izobraževanju so mladi iz Velike Britanije, Estonije, Češke, Španije, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Makedonije in Grčije delili izkušnje in razvijali nove metode za delo v mladinskem sektorju, pri čemer je bilo opaziti velike razlike v mladinskem delu po Evropi. V Estoniji in Veliki Britaniji že obstajajo programi na fakultetah, skozi katere se mladi izobražujejo za poklic mladinskega delavca, na drugi strani pa v državah na Balkanu nastajajo šele prvi prostori, ki so namenjeni izključno mladim in jim lahko rečemo mladinski centri. Slovenija je glede vsega omenjenega trenutno nekje na pol poti. S strani nacionalne poklicne komisije je poklic mladinskega delavca prepoznan, prav tako imamo v Sloveniji zelo dober nabor različnih mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki skrbijo za kvalitetna neformalna izobraževanja mladih. Po drugi strani pa še vedno nimamo prilagojenih programov na visokošolskih izobraževalnih programih za poklic mladinskega delavca.

Pripravil: Jure Jevšenak

Foto: NGO Training center TARABA